Dokumenty szkolne

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny PSP nr 22 na rok 2018/2019 – plik do pobrania
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy III gimnazjum –plik do pobrania
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy I szkoły podstawowej –plik do pobrania
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy IV i V szkoły podstawowej – plik do pobrania
 5. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
 6. Regulamin Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 –plik do pobrania
 7. Regulamin korzystania przez uczniów PSP nr 22 z  bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych – plik do pobrania
 8. Statut PSP nr 22 
 9. Regulamin Rady Pedagogicznej
 10. Regulamin świetlicy szkolnej
 11. Regulamin stołówki szkolnej
 12. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
 13. PSO z j. polskiego PSP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
 14. PSO-przyroda-kl.4
 15. PSO-BIOLOGIA-kl.5
 16. PSO_BIOLOGIA 3G
 17. PSO – FIZYKA
 18. PSO – CHEMIA
 19. PSO Plastyka Technika
 20. Regulamin przyznawania stypendium
 21. Aneks do regulaminu przyznawania stypendiu
 22. Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020
 23.