Dokumenty szkolne

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny PSP nr 22 na rok 2018/2019 – plik do pobrania
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy I szkoły podstawowej –plik do pobrania
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy IV i V szkoły podstawowej – plik do pobrania
 4. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
 5. Regulamin Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 –plik do pobrania
 6. Regulamin korzystania przez uczniów PSP nr 22 z  bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych – plik do pobrania
 7. Statut PSP nr 22 
 8. Regulamin Rady Pedagogicznej
 9. Regulamin świetlicy szkolnej
 10. Regulamin stołówki szkolnej
 11. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
 12. PSO z j. polskiego PSP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
 13. PSO-przyroda-kl.4
 14. PSO-BIOLOGIA-kl.5
 15. PSO_BIOLOGIA 3G
 16. PSO – FIZYKA
 17. PSO – CHEMIA
 18. PSO Plastyka Technika
 19. Regulamin przyznawania stypendium
 20. Aneks do regulaminu przyznawania stypendiu
 21. Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020
 22.