Ważne informacje dla klas 8.

 1. Terminy egzaminów: 14, 15, 16 maja 2024
    język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 
    matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 
    język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 
  Dni egzaminacyjne są wolne od zajęć edukacyjnych, świetlica pracuje bez zmian.
  Komunikat CKE w sprawie harmonogramu egzaminów ósmoklasisty
 2.  Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.    Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych
 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content