Historia szkoły

Początkowo w budynku mieściła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15. W roku 1999 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, a po dwóch latach utworzone zostało Publiczne Gimnazjum nr 12. W 2005 roku obchodziliśmy uroczystość nadania imienia szkole. Patronem został Mikołaj Rej.

W 2017 roku szkoła wróciła do korzeni – w związku z reformą edukacji w budynku szkoły mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22

Obecnie w szkole… uczy się 162 uczniów, zatrudnionych jest 27 nauczycieli, jest 25 pracowni przedmiotowych, biblioteka i centrum multimedialne, świetlica szkolna ze stołówką i 2 sale gimnastyczne.

Szkoła prowadzi dożywianie dzieci, obiady przygotowywane  przygotowywane  są w kuchni szkolnej,  a spożywane  w przestrzennej, wyremontowanej  stołówce. Funkcjonuje również dobrze wyposażony gabinet pielęgniarki.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztatach. Zdobytą wiedzę oraz umiejętności wykorzystują w pracy z uczniami i wychowankami.

W roku szkolnym 2020/2021 w kl. 1b będzie prowadzona innowacja pedagogiczna z języka  angielskiego.

Uczniowie klas 1-3 uczestniczą w zajęciach na basenie.

W szkole działa… Klub Uczniowski, Wolontariat, Samorząd Uczniowski, Chór Szkolny.
W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze , koła zainteresowań, koła przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe, zajęcia sportowe.

W szkole organizowane są… Zielone szkoły, Białe szkoły, wycieczki krajowe jedno- i kilkudniowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wyjazdy rekreacyjne na basen, rowery, kuligi, lodowisko.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole swoją filię ma Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach działalności MDK na terenie szkoły odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne i sportowe dzieci.

Skip to content