Biblioteka

Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych. W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2023/24

PONIEDZIAŁEK              7.30 – 15.00

WTOREK                        7.30 – 14.00

ŚRODA                           8.00– 15.00  

CZWARTEK                     8.00 – 13.00

PIĄTEK                            8.00 – 12.00

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Fajdek

Skip to content