Informacje dot.: egzaminów dla klas ósmych i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Procedury egzaminacyjne dla klas 8. 1. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r. 2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. 3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r. 4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023 dla […]

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne zgodnie z decyzją ks .Proboszcza  w Parafii Św. Kazimierza dla uczniów PSP nr 22   odbędą się  4, 5, 6 kwietnia 2022 r. Harmonogram ( 4,5,6 kwietnia 2022 r. ): godz. 10.00 – klasy 0-3 , godz. 11.00  -klasy 4-8. Uczniowie uczęszczają na rekolekcje.W czasie rekolekcji nie ma  zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem.                […]

Dzień piżamy w szkole!

Jesień to czas świadomości chorób nowotworowych dzieci i młodzieży.W ramach solidarności z chorymi dziećmi nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskimDNIU PIŻAMY – OBUDŹ W SOBIE ANIOŁA .Dlaczego piżama ? – ponieważ to codzienny strój dzieci chorych przebywającychw szpitalu. Poprzez udział w akcji uczymy dzieci wrażliwości na troski innych, kształtujemy w nich uczucie empatii. Dlatego dnia 28.10.21 proszę aby ubrali Państwo […]

Skip to content