aktualności
Informacje dot.: egzaminów dla klas ósmych i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Informacje dot.: egzaminów dla klas ósmych i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Procedury egzaminacyjne dla klas 8.

1. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023 dla szkół ponadpodstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Skip to content