aktualności
REKRUTACJA UCZNIÓW DO ZERÓWKI

REKRUTACJA UCZNIÓW DO ZERÓWKI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu
położona jest w „sercu” osiedla Zamłynie, w dużej odległości od ruchliwych ulic. Położenie szkoły  daje doskonałe warunki do przebywania na świeżym powietrzu, spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku.
Na terenie placówki znajduje się nowoczesne boisko. 

 Nasza szkoła  jest kolorowa , bajeczna i  kameralna, sale  urządzone są stosownie do wieku dzieci i ich potrzeb dzieci, które się w niej  uczą, bawią się i poznają świat.

Są one przestronne i wyposażone w odpowiednie sprzęty, meble oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do wzrostu i wieku dzieci.

W każdym roku szkolnym doposażamy szkołę w nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne ( w tym urządzenia TIK) . Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową i przekształcamy na potrzeby nowej szkoły.

Priorytetem naszej placówki jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie szkoły, dlatego szkoła jest systematycznie monitorowana.

 W szkole zatrudniamy nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami, którzy stwarzają warunki do bardzo dobrej edukacji o wysokich standardach i rozwoju osobowościowego dzieci.

  W szkole realizowane są różnorodne projekty i innowacje pedagogiczne rozwijające talenty i zainteresowania dzieci.

Realizujemy również projekty profilaktycznno-zdrowotne będące wsparciem dla realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych.

W szkole organizowane są zajęcia rozwijające kreatywność dzieci uzdolnionych, a także zajęcia kierowane dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapewniamy dzieciom i ich rodzicom opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci z orzeczeniami i opiniami.

Smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane są w nowocześnie wyposażonej kuchni. Jadłospis dostosowany jest do potrzeb dzieci z uwzględnieniem indywidualnej diety dzieci wynikającej z potrzeb medycznych.

W naszej placówce przestrzegamy wszelkich norm higieniczno-sanitarnych,  a naszym priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich wychowanków. Na zajęcia  zapraszamy ciekawych gości: policjantów, strażaków, ratowników medycznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców szkoła zapewnia opiekę świetlicy w godzinach od 6.30 do godz. 17.00

Skip to content