aktualności
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Oto nasza oferta na r. szk. 2021/2022.

Nasze motto: W szkole może być miło, ciekawie i twórczo.

Szkoła powstała w 1984 r. Mieści się na osiedlu Zamłynie, z dala od ruchliwych ulic miasta, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze ogólnodostępną i integracyjną. We wszystkich oddziałach uczyć będą doświadczeni nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Radomiu to placówka: – z certyfikatem ,,Bezpieczna szkoła ”, – dbająca o poziom nauczania oraz wszechstronny rozwój uczniów, – wychowująca w duchu patriotyzmu, – bezpieczna i przyjazna, – otwarta na nowatorskie pomysły, – współpracująca z rodzicami uczniów, – pielęgnująca pamięć o historii Ojczyzny oraz przygotowująca na wyzwania współczesności. Jesteśmy szkołą nowoczesną, usytuowaną w bezpiecznym i spokojnym miejscu (teren szkoły ogrodzony, monitorowany).

Posiadamy:

– podjazd dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, – nowe boisko sportowe ze sztuczną murawą, – ogrodzony teren szkoły, na którym będzie zbudowany nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, – dużą salę gimnastyczną oraz siłownię, – sale lekcyjne dostosowane do wieku uczniów, wyposażone w pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt multimedialny ( komputery, projektory, tablice interaktywne), – dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, – bibliotekę i czytelnię z wydzieloną częścią multimedialną, – świetlicę działającą w pełnym wymiarze godzin, – kuchnię i stołówkę ze smacznymi obiadami, – gabinet szkolnego pedagoga i psychologa oraz gabinet medyczny,- automat do wody pitnej, – kameralną salę widowiskową, – bezpieczne, zamykane szatnie, – przestronne, monitorowane korytarze.

Nasze atuty:

– wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna, – wysoki poziom nauczania potwierdzony osiągnięciami naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, – indywidualizacja nauczania, – nowoczesny monitoring, – profesjonalna pomoc psychologiczno- pedagogiczna (zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii), – bogata oferta kół zainteresowań (przedmiotowe, językowe, sportowe), – zajęcia świetlicowe i opiekuńcze, – bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej, – możliwość korzystania z obiadów.

Nowy wymiar edukacji:

– możliwość dodatkowych godzin nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, – możliwość pomocy nauczyciela wspomagającego dla uczniów z zespołem Aspergera.   

 Ponadto szkoła efektywnie współpracuje z licznymi organizacjami oraz środowiskiem lokalnym.

Organizuje: festyny, zawody sportowe, przedstawienia teatralne, koncerty. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach miejskich, np: w obchodach Radomskich Kazików, Dniach Radomia. Bierze udział w licznych programach prozdrowotnych, profilaktycznych i edukacyjnych.

Skip to content