aneks 2 do „Wewnątrzszkolnych Procedur Zapewnienia Bezpiecznego Funkcjonowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu w okresie od 1 września 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”

Skip to content