WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu

Bezpieczna organizacja zajęć rewalidacyjnych,

zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I i II

oraz konsultacji w klasach 4-6.

w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Skip to content