Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  1. IX.2018 – ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 

„Mistrz tabliczki mnożenia”

konkurs wewnątrzszkolny

 PSP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja

w Radomiu

 

 

  1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

-w pierwszym etapie biorą udział uczniowie, którzy zadeklarowali swój udział

-do drugiego etapu przechodzi pięciu uczniów, którzy bezbłędnie i najszybciej rozwiązali zadania.

 1 Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani Agnieszka Augustyniak (sala 209).

 2 I etap odbywa się w piątek (28.09.2018) o godzinie 8:00 w sali nr 209

 3 II etap odbywa się w piątek (28.09.2018) o godzinie 10:40 w sali nr 209

 4 Zwycięzcą konkursu będzie uczeń, który jako pierwszy bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania konkursowe.

 5 Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się

w poniedziałek (01.X.2018).

 

organizator- Agnieszka Augustyniak

Elżbieta Grzechnik

Skip to content