Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z O I  NR 22 W RADOMIU

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Harmonogram w formie pliku do pobrania w zakładce Dokumenty szkolne

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

I semestr – 03.09.20189r -25.01.20019r.

II semestr – 11.02.2019r. – 21.06.2019r

Termin

Wydarzenia

Odpowiedzialni

03.09.2018r.

(poniedziałek)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018 2019

Dyrekcja Szkoły

Wychowawcy klas

12.09.20108r.

Zebrania z rodzicami.

Wychowawcy klas

27.09.2018r.

Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

Samorząd Uczniowski.

Wyznaczeni opiekunowie

28.09.2018r.

Dzień Chłopaka

Samorząd Uczniowski

25. 10.2018r

(czwartek)

Ślubowanie klas pierwszych. Akademia

Wychowawca klas I

Samorząd Uczniowski Wychowawcy klas

25.10.2018

(czwartek)

Święto Patrona Szkoły

p. Nalberska

15.10.2018r

(poniedziałek)

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI

p. Olczyk

Samorząd Uczniowski

01.11.2018r.

(Czwartek)

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09. 11.2018r.

(PIĄTEK)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – akademia

p. Laskowska-Stanios

p. Augustyniak

Samorząd Uczniowski

06.11.2018r.

Zebrania klasowe

Wychowawcy klas

29.11.2018r.

(czwartek )

Andrzejki

dyskoteka szkolna

Samorząd Uczniowski.

Wyznaczeni opiekunowie

06.12.2018r.

(czwartek)

Mikołajki

Samorząd Uczniowski

21.12.2018r.

(piątek)

Wigilia w szkole – jasełka. Klasowe spotkania.

p. D. Raczyńska,

ks. P. Krasiński

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23-31.grudnia 2018r.

21.01.20158r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

25.01.2019r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

25.01.2019r.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej.

25.01.2019r.

(piątek)

Zakończenie pierwszego semestru

25.01.2019r.

Semestralne zebrania z rodzicami.

Wychowawcy klas

FERIE ZIMOWE -28 stycznia – 10 lutego.2019r.

08.03.2019r.

(środa)

Dzień Kobiet.

Samorząd Uczniowski.

marzec 2019r.

Radomskie Kaziki

p. A.Olczyk,

p. Balicka

2019r.(środa- piątek)

Rekolekcje wielkopostne.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych.

21.03.2019r.

(czwartek)

Szkolny Dzień Kariery kl , III

Dni otwarte szkoły

Doradca zawodowy

Wychowawcy klas

10.04.2019r.

Egzamin gimnazjalny

Dyrektor Szkoły, nauczyciele

11.04.2019r.

Egzamin gimnazjalny

12.04.2019r.

Egzamin gimnazjalny

17.04.2019r.

Wielkanoc w szkole.

Wychowawcy klas

WIOSNENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA- 18 kwietnia-23 kwietnia 2019r. r.

30.04.2019r..

(wtorek)

Rocznica Konstytucji 3 Maja – akademia

p..E. Kilijanek

Samorząd Uczniowski

1.05.2019r

(środa)

ŚWIĘTO PRACY. dzień wolny od zajęć lekcyjnych

2.05.2019r.

(wtorek)

Święto Flagi Państwowej.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

3.05.2019r.

(piatek)

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Maj

Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania

Wychowawcy klas

07..06.2019r.

(piątek)

Dzień sportu, festyn rodzinny

Samorząd Uczniowski

Wszyscy nauczyciele

10.06.2019r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

11-12.06.2019r.

Składanie podań o egzaminy poprawkowe.

14.06.2019r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

20.06.2017(CZWARTEK)

BOŻE CIAŁO

17.06.2019r.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogiczne

18-19.06.2019r.

Poinformowanie rodziców o terminach egzaminów. Wychowawcy

21.06.2019r.

(piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Samorząd Uczniowski

FERIE LETNIE – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r

26-27.08.2019r

Egzaminy poprawkowe

29.08.2019r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

02.09.2019r.(poniedziałek)

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

Nauczyciele odpowiedzialni przy organizacji egzaminu gimnazjalnego 2018/2019

Hermes- dyrekcja, p. J. Warchoł, p. Białczak

Dostosowanie form egzaminacyjnych do dysfunkcji uczniów- p. L.Kustra
p. B.Szymczak

Administratorzy programu Librus

p. M.Białczak,p. J.Warchoł

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie planu lekcji i planu dyżurów:

p. E.Grzechnik

Nauczyciele odpowiedzialni i współpracujący przy organizacji

imprez szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Oprawa muzyczna

p. M, Balicka

Oprawa plastyczna

p. M. Pająk, p. K. Solecka

Sprzęt nagłaśniający

p. P. Jakubiak

Dokumentowanie wydarzeń:
– fotografie

Facebook szkoły

Kronika szkoły

p M , Białczak

Wolontariat

p. Fajdek , P. Solecka

Strona internetowa szkoły

p B,, Mastalerz, p. Olczyk

Świetlica Szkolna – nauczyciele świetlicy

p. E,Fadek

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

p, Mastalerz, p. Warchoł

Nauczyciele odpowiedzialni za kiermasz świąteczny
na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów

Koordynatorzy:

p. M.Pająk

oraz

Współpracujący:

Wychowawcy klas i nauczyciele

Komisja socjalna

p. E. Pietrajtis

p. M.Pająk

p. M. Mortka

Komisja stypendialna

p. L. K ustra

p. B. Szymczak

Organizacja zajęć w ramach PPP

p. Chojnacka

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  1. 12. X 2018 r.
  2. 31 X 2018 r.
  3. 2. XI 2018 r.
  4. 30. IV 2019 r.
  5. 2 . V. 2019 r.

3 dni –egzaminy gimnazjalne 10. 04. 2019 r., 11.04.2019 r., 12.04.2019 r.

Skip to content