Opieka stomatologiczna

W związku z wejściem w życie uchwały  o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019. ( Dz. U.  z dnia 2019r. poz.1078) dyrekcja zapewnia uczniom opiekę stomatologiczną. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą naszej placówki będzie  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – NEURO-STOM-s.c., Radom . ul. Główna 12.

Skip to content