Bezpieczna szkoła

Program „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”- mamy CERTYFIKAT !

W okresie od 31.05.2017 do 31.12.2017 nasza szkoła uczestniczyła w konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Koordynatorami projektu były p. Beata Nalberska i p. Elżbieta Fajdek. W projekcie także uczestniczyli wychowawcy klas, pedagog p. Lucyna Kustra, psycholog p. Beata Szymczak oraz inni nauczyciele wspierający: p. Izabela Mroczek, p. Marzena Pająk, p. Agnieszka Chojnacka, p. Sabina Laskowska- Stanios, p. Agnieszka Kapusta, p. Bożena Mastalerz, p. Justyna Warchoł, p. Magdalena Stramska.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie się w realizację zadań konkursowych. 
Przystępując do konkursu przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań – uzyskaliśmy 97.5% !!!
Zadanie 1 – debaty uczniowskie nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” Głównym założeniem było kształtowanie wśród młodzieży uczuć i postaw patriotycznych, rozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej związanych

z tematem debaty.
Zadanie 2 – szkolny konkurs nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Na konkurs wpłynęło 27 prac.
Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Jan Laskowski, kl. 3a
II miejsce – Patryk Staniszewski, kl. 3a
III miejsce – Magdalena Łęcka, kl. 3e
Zadanie 3 – spotkanie klasy 3d i 3e z ratownikiem medycznym z Pogotowia Ratunkowego w Radomiu na temat „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna”. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież miała okazję przećwiczyć RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową) na fantomie oraz zaopatrzyć i unieruchomić złamania. Zaproszony gość odpowiadał na pytania dotyczące zagrożeń życia i zdrowia człowieka, a także jaka jest droga zdobywania wiedzy medycznej, by móc wykonywać zawód ratownika.
Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu- klasa 3C. Dzięki uprzejmości strażaków uczniowie mogli oglądać sprzęt pożarniczy, samochody strażackie oraz dowiedzieć się o specyfice pracy jednostki ratownictwa wodnego.
Zadanie 4 – zajęcia na temat „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne: relacje „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista” na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.
Zadanie 5 – spotkania z terapeutą uzależnień MONAR-u w Radomiu na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”
Celem zajęć było dostarczenie wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zapoznanie z czynnikami ryzyka oraz przede wszystkim dostarczenie informacji, gdzie szukać pomocy. Młodzież zapoznała się

z konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych oraz konsekwencjami zdrowotnymi. Poznała numery telefonów do instytucji, fundacji, które mogą pomóc nastolatkowi w przypadku znalezienia się w sytuacji dla niego trudnej.
Zadanie 6 – zajęcia z panią policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

z zespołu ds. nieletnich nt. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.
Cele główne realizowane na zajęciach to kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń wynikających z grupą podwórkową, dostarczanie wiedzy na temat gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia.
Zadanie 7 – zajęcia pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność” przeprowadzone przez specjalistów

z Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu i wychowawców
Zadanie 8 – spotkanie z p. Agnieszką Prygiel – kierownikiem Zespołu Pracy Socjalnej nr 8 w Radomiu na temat „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? „
Efektem spotkania było wyposażenie uczniów w wiedzę, gdzie szukać pomocy dla siebie lub osób z otoczenia w przypadku: choroby, sieroctwa, „eurosieroctwa” czy innych ciężkich sytuacji życiowych. Prowadząca przygotowała dla uczniów prezentację, za pomocą której omówiła przepisy prawne i sytuację osób, którym możliwa jest pomoc MOPS.
Zadanie 9 – spotkanie z Kuratorem Zawodowym Sądu Rodzinnego i Nieletnich

w Radomiu na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. „
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z najczęściej popełnianymi czynami karalnymi przez nieletnich. Młodzież zapoznała się ze środkami, które może zastosować Sąd dla Nieletnich wobec sprawcy czynu karalnego oraz

z konsekwencjami prawnymi za popełnione czyny.
Zadanie 10 – akcja edukacyjna z okazji ustanowienia przez WHO trzeci czwartek listopada „Dniem rzucania palenia”. W listopadzie i grudniu przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów na temat szkodliwości palenia połączone z projekcją filmu „Wpływ palenia na życie i zdrowie człowieka”. Zorganizowano również dla wszystkich chętnych uczniów konkurs wiedzy na temat szkodliwości palenia.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
I miejsce – Zuzanna Bąk kl. 3a i Karolina Stani, kl. 3c
II miejsce – Paulina Potocka, kl. 3c i Dominik Kurowski, kl. 3a
III miejsce – Sandra Czarnecka, kl. 3c
Wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia zostały wysoko ocenione przez jury konkursu i zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość pracy dydaktycznej naszej szkoły.

Skip to content