Aktualności
Konkurs ,,Wiosenny porządek to dobry początek”

Konkurs ,,Wiosenny porządek to dobry początek”

Nasza szkoła w dniach od 24.04.2023r – 28.04.203r. wzięła udział w konkursie
ekologicznym „Wiosenny porządek to dobry początek” pod patronatem Pana
Prezydenta Radosława Witkowskiego przeznaczonym dla szkół z terenu Miasta
Radomia .W kategorii szkół podstawowych udział w konkursie zgłosiło 32 szkoły, w ramach,
której nasza szkoła zdobyła IV miejsce. Wszyscy uczniowie pod kierunkiem wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do zbiórki odpadów na terenie naszego osiedla. Nad właściwym przebiegiem prac i konkursu w szkole
wspaniale czuwały Panie Magdalena Śledź oraz Pani Kinga Gregier. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Wiosenny porządek to dobry początek” odbyło się w dniu 27 maja 2023r. (sobota) podczas Pikniku ekologicznego w Muszli koncertowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki.
Czek o wartości 2000 zł z rąk Pani Prezydent Katarzyny Kalinowskiej oraz Pani Prezydent Marty Michalskiej – Wilk odebrała Pani Dyrektor Jolanta Szczepanik. Uzyskane środki zostaną przekazane na potrzeby szkoły.
Jesteśmy bardzo dumni i czekamy na następne konkursy.

Skip to content