Aktualności
Paczka dla Bohatera

Paczka dla Bohatera

Wolontariusze z PSP nr 22 w Radomiu jak co roku, w okresie przedświątecznym zaprosili całą społeczność szkoły do udziału w akcjach charytatywnych polegających na zbiórce żywności, słodyczy i środków do higieny.
W ramach akcji „ Paczka na Kresy – Boże Narodzenie 2022 w jedności Rzeczpospolitej”
organizowanej przez Fundację Kresy w potrzebie, zebrane produkty trafią do rodaków na Litwie i Łotwie.
„XII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera” organizowana na terenie Radomia przez
ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” po raz ósmy, jest formą pomocy dla kombatantów walczących o niepodległość Polski.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc – dobro powraca!

Skip to content