ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA

W zakładce REKRUTACJA znajduje się wniosek rodzica potwierdzający wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.

wniosek wypełniony należy odesłać na adres mailowy szkoły (ZDJĘCIE) lub przynieść do szkoły i wrzucić do przeznaczonej to tego urny. Wnioski należy zabezpieczyć w kopercie.

Termin potwierdzenia woli upływa 18.05.2020 r do godz. 15:00

Skip to content