Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski – skład w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Michał Solecki 6A

Przewodniczaca: Julia Kopińska 6A

Zastępca przewodniczącego: Antoni Kwasek 6A