Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku 2018/2019

p. Mariusz Solecki
p. Joanna Kot
p. Dorota Kulik