Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku 2018/2019

p. Mariusz Solecki
p. Martyna Płokita
p. Anna Synowiecka