Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

  •  Uchwała Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  •  Zarządzenie Nr 4214/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 stycznia 2023 r.   w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2023/2024.
  • Uchwała Nr 461/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  • Zarządzenie Nr 4226/2023 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2023/2024.

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/uchwala_nr_460-1-2.pdf

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zarzadzenie-4214-2.pdf

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zalacznik-4214_z-1.pdf

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/Uchwala-461-2.pdf

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/Uchwala-ws.-sieci-szkol-2.pdf

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zarzadzenie-4226-2.pdf

http://psp22.radom.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zalacznik-4226-2.pdf

 

Skip to content