Historia szkoły

Początkowo w budynku mieściła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15. W roku 1999 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, a po dwóch latach utworzone zostało Publiczne Gimnazjum nr 12. W 2005 roku obchodziliśmy uroczystość nadania imienia szkole. Patronem został Mikołaj Rej.

W 2017 roku szkoła wróciła do korzeni – w związku z reformą edukacji w budynku szkoły mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22

Obecnie w szkole… uczy się 104 uczniów zatrudnionych jest 20 nauczycieli, jest 25 pracowni przedmiotowych, biblioteka i centrum multimedialne, świetlica szkolna ze stołówką i 2 sale gimnastyczne.
W szkole działa… Klub Uczniowski, Wolontariat, Samorząd Uczniowski, Chór Szkolny.
W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze , koła zainteresowań, koła przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe, zajęcia sportowe.
W szkole organizowane są… Zielone szkoły, Białe szkoły, wycieczki krajowe jedno- i kilkudniowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum, wyjazdy rekreacyjne na basen, rowery, kuligi, lodowisko.

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole swoją filię ma Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach działalności MDK na terenie szkoły odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne i sportowe dzieci.