Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Reja
ul. Krucza 2/10 w Radomiu
tel.(048)331 03 57;
fax:(048)331 09 26
e-mail: sekretariat@psp22.radom.pl