Ważne informacje dla klas 8.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie odbywał się w dniach :

23 maja język polski

24 maja matematyka 

25 maja język angielski lub inny język obcy

Dni egzaminacyjne są wolne od zajęć edukacyjnych, świetlica pracuje bez zmian.

Skip to content