poniedziałek, Wrzesień 23, 2019

Historia szkoły

Początkowo w budynku mieściła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15. W roku 1999 powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, a po dwóch latach utworzone zostało Publiczne Gimnazjum nr 12. W 2005 roku obchodziliśmy uroczystość nadania imienia szkole. Patronem został Mikołaj Rej. W 2017 roku szkoła wróciła do korzeni – w...

Biblioteka

Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych. W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do...

Świetlica szkolna

Świetlica – pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji szkolnej społeczności.                           Świetlica szkolna  06.30 - 16.30 Balicka Małgorzata Chmal Justyna Grzechnik Elżbieta Fajdek Elżbieta Nalberska Beata Pająk Marzena Warchoł Justyna Dokumenty do...

Gabinet medyczny

Gabinet Medyczny: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK ,,JUNIOR” p. Janina Włodarczyk GODZINY PRACY: PONIEDZIAŁEK 7.30 – 13.00 WTOREK ———————- ŚRODA 7.30 – 13.00 CZWARTEK 7.30 – 11. 15 PIĄTEK ———————

„Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.” (Mikołaj Rej)