Rekrutacja

Zasady rekrutacji
Informacje o naborze na rok 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (zerówek)
Dokumenty dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

Rekrutacja do klas IV – VIII
Zapisy uczniów do klas IV – VIII odbywają się w sekretariacie szkoły