Rekrutacja

Zasady rekrutacji
Informacje o naborze na rok 2019/2020

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (zerówek)
Dokumenty dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 (aktualizacja 30 stycznia 2019 r.):

Rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020

Rekrutacja do klas IV – VIII
Zapisy uczniów do klas IV – VIII odbywają się w sekretariacie szkoły

Informacje dla uczniów klas trzecich dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Przedstawiamy wszystkim uczniom klas trzecich zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020:

Uwaga!!!

Od dnia 6 maja 2019 r. od godziny 8.00 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl:

  • zakładka nabory – Aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych

Od dnia 13 maja 2019 r. od godziny 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.