Rekrutacja 2019 / 2020

Zasady rekrutacji
Informacje o naborze na rok 2019/2020

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (zerówek)
Dokumenty dotyczące naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 (aktualizacja 30 stycznia 2019 r.):

Rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020

Rekrutacja do klas IV – VIII
Zapisy uczniów do klas IV – VIII odbywają się w sekretariacie szkoły

Informacje dla uczniów klas trzecich dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Przedstawiamy wszystkim uczniom klas trzecich zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020: