Świetlica szkolna

Świetlica – pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji szkolnej społeczności.

                          Świetlica szkolna  06.30 – 16.30

  1. Balicka Małgorzata
  2. Kilijanek Elżbieta
  3. Kustra Lucyna
  4. Pająk Marzena
  5. Pietrajtis Ewa
  6. Szary Agnieszka

Dokumenty do pobrania:
Regulamin świetlicy: plik do pobrania
Regulamin stołówki szkolnej: plik do pobrania
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: plik do pobrania