Pedagog i psycholog

Godziny pracy Pedagoga i Psychologa

Pedagog Psycholog
Poniedziałek

8.00 – 11.00

———————–

Wtorek

11.00 – 14.00

8.00 – 12.30

Środa ————————– 12:30 – 14:30
Czwartek

10:00 – 13.00

08.00 – 10.30

Piątek

10.30 – 12.30

08.00 – 10.00

Skip to content