Grono pedagogiczne

mgr Jolanta Szczepanik – dyrektor szkoły

 

JĘZYK POLSKI

mgr Chmal Justyna

mgr Olczyk Anna

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Białczak Marzena

 

mgr Szary Agnieszka

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Augustyniak Agnieszka

 

HISTORIA

mgr Balicka Małgorzata

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Elżbieta Kilijanek

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Chojnacka Agnieszka

mgr Laskowska- Stanios Sabina

CHEMIA

mgr Marta Kowalczyk

mgr Mastalerz Bożena

BIOLOGIA

mgr Szczepanik Jolanta

PRZYRODA

mgr Markowska Jolanta

GEOGRAFIA

 

mgr Mortka Małgorzata

MATEMATYKA

mgr Grzechnik Elżbieta

mgr Pietrajtis Ewa

 

FIZYKA

mgr Mastalerz Bożena

 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Pająk Marzena

INFORMATYKA

mgr Warchoł Justyna

PLASTYKA

mgr Pająk Marzena

MUZYKA

mgr Balicka Małgorzata

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Chojnacka Agnieszka

mgr Jakubiak Paweł

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Pająk Marzena

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Pająk Marzena

mgr Warchoł Justyna

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

mgr Karolina Solecka

TECHNIKA

mgr Pająk Marzena

RELIGIA

mgr Raczyńska Dorota

ks. Krasiński Paweł

PSYCHOLOG

mgr Szymczak Beata

PEDAGOG

mgr Kustra Lucyna

BIBLIOTEKA

mgr Nalberska Beata

mgr Fajdek Elżbieta

ŚWIETLICA

mgr Małgorzata Balicka

mgr Elżbieta Grzechnik

mgr Nalberska Beata

mgr Fajdek Elżbieta

mgr Marzena Pająk

mgr Justyna Chmal

mgr Warchoł Justyna