Grono pedagogiczne

mgr Jolanta Szczepanik – dyrektor szkoły

JĘZYK POLSKI

mgr Olczyk Anna

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Białczak Marzena

HISTORIA

mgr Balicka Małgorzata

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Chojnacka Agnieszka

BIOLOGIA

mgr Szczepanik Jolanta

PRZYRODA

mgr Anna Raus-Rajca

GEOGRAFIA

mgr Mortka Małgorzata

MATEMATYKA

mgr Pietrajtis Ewa

INFORMATYKA

mgr Warchoł Justyna

mgr Karolina Solecka

PLASTYKA

mgr Pająk Marzena

MUZYKA

mgr Balicka Małgorzata

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Chojnacka Agnieszka

TECHNIKA

mgr Pająk Marzena

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

mgr Karolina Solecka

mgr Justyna Warchoł

mgr Amanda Żurowska

TECHNIKA

mgr Pająk Marzena

RELIGIA

mgr Raczyńska Dorota

PSYCHOLOG

mgr Szymczak Beata

PEDAGOG

mgr Kustra Lucyna

BIBLIOTEKA

mgr Fajdek Elżbieta

ŚWIETLICA

mgr Małgorzata Balicka

mgr Ewa Pietrajtis

mgr Agnieszka Szary

mgr Lucyna Kustra

mgr Elżbieta Kilijanek