Biblioteka

Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych. W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

PONIEDZIAŁEK   7:30 – 12:40;      13:30 – 15:30

WTOREK    7:30 – 8:00;  8:45 – 15:30

ŚRODA   7:30 – 12:40;    13:30 – 15:30 – dzień pracy wewnętrznej

CZWARTEK    7:30 – 13:00

PIĄTEK    10:30 – 12:40;    13:15 – 14:00

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Fajdek