Biblioteka

Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych. W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PODCZAS ZDALNEJ PRACY SZKOŁY
  PONIEDZIAŁEK         10.00-15.30
  WTOREK                  08.00-15.30
  ŚRODA                     08.00-15.30
  CZWARTEK               10.00-16.00    (15.00-16.00 –  wypożyczanie książek)
  PIĄTEK                      10.30-14.00    (13.00-14.00  – wypożyczanie książek)
Książki wypożyczane są z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych
przy wejściu od ulicy Kruczej.

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Fajdek

Skip to content