Biblioteka

Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych. W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

PONIEDZIAŁEK               8.00 – 16.00

WTOREK                           8.00 – 15.00

ŚRODA                              8.00 – 15.00   –  DZIEŃ PRACY WEW. BIBLIOTEKI

CZWARTEK                     8.00 – 13.00

PIĄTEK                            9.00 – 12.00

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 

PONIEDZIAŁEK             8.30 – 15.30

WTOREK                         8.30 -14.30

ŚRODA            DZIEŃ PRACY WEW. BIBLIOTEKI

CZWARTEK                   8.30 – 14.30

PIĄTEK                          9.00 – 12.00

Nauczyciele:
mgr Elżbieta Fajdek

Skip to content